top of page

Tystebau

Dyma beth mae rhai o'n haelodau gwych yn ei ddweud amdanom ni 

Os hoffech adael tysteb, cysylltwch â ni trwy'r ffurflen isod

Untitled design_edited.jpg
"Mae Shift Together CIC wir yn cael effaith gadarnhaol yn y gymuned drwy ddarparu grwpiau cymorth iechyd meddwl yn y Rhondda drwy greu gofod diogel a chefnogol i unigolion ddod at ei gilydd a rhannu eu profiadau. Mae Shift Together yn hyrwyddo diwylliant o ddidwylledd a dealltwriaeth ac mae'n galonogol gweld sefydliad yn cymryd agwedd rhagweithiol at iechyd meddwl a grymuso unigolion i gymryd rheolaeth o'u lles."

Chris Bryant, MP

bottom of page