top of page

Cwrdd â'r tîm

Sefyll gyda'n gilydd ar flaen y gad o ran iechyd meddwl

Hofran dros y delweddau am wybodaeth

358768831_1425616401570241_755690378586583004_n_edited.jpg

Caroline Shanks

Cyfarwyddwr Sefydlu /

Ymarferydd NLP (ABNLP)

Gydag 20+ mlynedd o brofiad ym maes Iechyd Meddwl, cydnabu Caroline yr anghenion nas diwallwyd yn ei chymuned leol a chreodd SHIFT TOGETHER i ddarparu grwpiau cymorth iechyd meddwl cynhwysol, hygyrch a rhad ac am ddim. Mae Caroline, wedi’i hysbrydoli gan aelodau ei grŵp, a’i chefnogi gan ei thîm amhrisiadwy, yn ymdrechu i ddileu stigma er daioni. Mae Caroline yn credu bod cysylltiad yn allweddol i sicrhau dyfodol mwy disglair a charedig a thrwy sefyll gyda'n gilydd gallwn gael effaith wirioneddol.

final-35_edited.jpg

Ellender Wildey

Cyfarwyddwr / Hyfforddwr MHFA / Hwylusydd Grŵp Ar-lein

 

Fel hyfforddwr Cymorth Cyntaf Iechyd Meddwl llawrydd a Hyfforddwr Cenedlaethol i MHFA Cymru, mae tosturi ac empathi Ellender at bobl eraill wedi bod yn hollbwysig. Mae Ellender yn gweithio gyda sefydliadau i helpu i roi diwedd ar stigma iechyd meddwl trwy addysgu pobl i gefnogi ei gilydd trwy eu heriau.

Andrea.png

Andrea

Cynghorydd/ Hwylusydd

 

Fel cwnselydd, mae Andrea bob amser wedi cydnabod pwysigrwydd perthnasoedd ac wedi teimlo’n freintiedig i gysylltu â phobl drwy amseroedd anodd. Gan gydnabod yr angen i wneud cymorth therapiwtig yn fwy hygyrch a rhagataliol, sefydlodd fusnes cwnsela preifat, ac mae bellach yn falch iawn o weithio gyda SHIFT i ddod â grwpiau cymorth iechyd meddwl i'w chymuned leol.

359494985_812079157190778_6888279668247100782_n_edited.jpg

Patricia Withers

Cyfarwyddwr /

Ffisiotherapydd wedi ymddeol

Yn Hyrwyddwr ar gyfer dod â chymunedau ynghyd, mae Patricia wedi ennill profiad helaeth yn ystod ei gyrfa ar bwysigrwydd undod seicosomatig (y meddwl a'r corff fel un). Trwy ei rôl flaenorol fel ysgrifennydd Cymdeithas Thomas Hardy, mae Patricia yn cefnogi ac yn annog cysylltedd digidol Shift Together.

361209349_298152165997976_7746192267355708759_n_edited.jpg

Echo Shanks

Cysylltiadau Cyhoeddus

Gyda gradd mewn Busnes a Marchnata, mae Echo yn dod ag egni ffres i genhadaeth Shift Together o ddileu'r stigma sy'n ymwneud ag iechyd meddwl. Yn angerddol am gydraddoldeb ac amrywiaeth, mae Echo yn gweithio i ddod â neges Shift  i’r byd corfforaethol.

20231115_152146_edited_edited.png

Ellender Wildey

Cyfarwyddwr / Hyfforddwr MHFA / Hwylusydd Grŵp Ar-lein

 

Fel hyfforddwr Cymorth Cyntaf Iechyd Meddwl llawrydd a Hyfforddwr Cenedlaethol i MHFA Cymru, mae tosturi ac empathi Ellender at bobl eraill wedi bod yn hollbwysig. Mae Ellender yn gweithio gyda sefydliadau i helpu i roi diwedd ar stigma iechyd meddwl trwy addysgu pobl i gefnogi ei gilydd trwy eu heriau.

373426581_1100065657628914_4414011179651774772_n.jpg

Susan Smith

Health and social care provider | Facilitator | Registered with Care Standard Wales

With a lifetime of working in care and support including working with many types of disabilities, Susan has also been a group facilitator for the last 13 years within RCT. Susan is passionate in helping others to achieve their goals and loves to work in the community with commitment and compassion . Susan is also known for her fundraising and event organising to help others to become socially included within the community.

325731857_715093426874203_1677395430261285375_n_edited.jpg

Bexi Miles

Gweinyddu / Marchnata / Dylunio Gwe

Gydag 20 mlynedd o brofiad gweinyddol swyddfa, ymunodd Bexi â Shift Together ym mis Ionawr 2023 ar ôl treulio 5 mlynedd yn gweithio gydag elusennau lleol mewn rolau gweinyddol a chydlynu. Ochr yn ochr â’i rôl newydd gyda chwmni cyfreithiol blaenllaw, mae Bexi hefyd yn gweithio fel ymgynghorydd llawrydd a dylunydd gwe ac yn gyfrifol am yr holl ddyletswyddau gweinyddol, dylunio Cyfryngau Cymdeithasol, deunyddiau Marchnata, a dylunio gwefannau ar gyfer Shift Together.

bottom of page