top of page

Croeso i Shift Together C.I.C

Mae Shift Together C.I.C yn darparu grwpiau cymorth a gweithdai iechyd meddwl AM DDIM ledled De Cymru, yn bersonol ac ar-lein.

Ein cenhadaeth yw creu gofod diogel i unigolion sy’n profi problemau iechyd meddwl gan ddefnyddio dull integredig o dechnegau NLP, gweithdai Celf Therapiwtig, ac Ymwybyddiaeth Ofalgar, i annog rhannu profiadau bywyd. Rydym yn darparu llwyfan i helpu ein haelodau i ddysgu strategaethau ymdopi newydd a dod o hyd i gefnogaeth yn eu cymuned. 

Mae ein tîm yn frwd dros wneud gwahaniaeth ym mywydau'r rhai yr ydym yn eu gwasanaethu, a chredwn fod pawb yn haeddu mynediad at ofal iechyd meddwl o safon. 

Ymunwch â ni heddiw a gadewch i ni Shift Together!

Our groups and more

This has been an exciting year of growth for us at Shift Together, thanks to the generosity of funders and the support of the community. We have increased out Mental Health Support Groups and have new session locations that offer help to our community.

Our new timetables are regularly updated on our Facebook page, so head over using the link at the top of the page.

Use the button below to book your place on any of our groups.

Our supporters

digital-white-background (1)_edited_edit
communitytrust_logo.png
THL_PeoplesHealthTrust_Joint_Logo_UseonLight.webp
rct age friendly image003.jpg
bottom of page